نقشه وب سايت   نقشه وب سايت   ارتباط با مرکز   مجلات علمی و تخصصی

 

 

 

 

 

 

 

Ԑ ی ی ی ی Ԑ یی ǎ ی یی ی .

ј یی ی Ԑ ی ی ʡ یی ǘ یی Ԑی ی ی ی ی ی ی یی ǘ ی یی Ԑی یی .

ی ی ی ј یی ی Ԑ ی یی ی ј یی ی ی

ی 15 ی - ی Ԑ ی ی ی ی ѐی ǘی Ԑ ی . ی ی یی 10 ی ѡ یی Ԑ ی . ی ی Ԑ ی ی ی ی ϡیی ی јیی ی ی ی ی.

ی ی Ԑ یی ی ی ʐ Ԑ ی ѡ ی ی ی یڡ .

ی Ԑ 1349 ی ی ی Ϙ ی ییی یی ی یی ی . 1354 1357 Ϙ ǡ Ԙ ی Ԑ ی . ی ی 57 ی یی ی ی یی یی ی Ԑ . یی ی 1357 Ϙ ی ی ی Ԑ ی Ϙ ی یэی ی Ԑ 1359 ی 1364 یی . ی ی ی ی ی ی . ی Ϙ ی ی Ԑ ی . ی ی Ϙ ی ی ی ی ی ی ڡ ی ی Ԑ ی ی . ی ѡ ی ی ی ی ی ی یی ی ( ی) ی ی .

ی ϐی ی 1383 ی یی ی ی Ԑ Ԙ Ԙ ی ییʡ ی ی ی Ԑ یی ی.

1384 ی Ԑ یی یی . یی ی Ԙ ی ی یӡ Ϙ ی ی ی ی ی ی ی ʡ ی Ϙ ی ی . ی Ϙ ی ی ی ی ی Ϙی یی ی ی ی Ԑ ی ϡ یی ی یی ی Ԑ . ی ی ی ی ی Ϙ ی ی ی ی ی ǘی ی یی یی ی یی یی ی یԡ ی ی ј یی ی Ԑ .

 

 

ارتباط با سايتهای وابسته
 

 

ارتباط با سايتهای وابسته

Å دانشگاه تهران

Å پرديس قم دانشگاه تهران

Å مرکز کارآفرينی دانشگاه تهران

معرفی برترين ها

Å  معرفی

Å  ی

Å  معرفی برترين کارآفرينان پرديس

э ی

یی ی

ترويج و مشاوره


 

  karafarini@qc.ut.ac.ir

 

 2006 Official Website of Entrepreneurship Department , Qom Campus of Tehran University